top of page
搜尋

介紹本土品牌Wilson's Audio Lab 第二代REF 喇叭線

首先要多謝Wilson兄可以比我地呢D新手借線返去玩啱先至買

本身我試係第一代既REF喇叭線

個人覺得三頻平均唔會過於去做高中低某方面而失去平衡佢會直接反影你既系統的聲音

之後聽Wilson兄而家已經有第二代出咗比第一代重料好多所以膽粗粗入左第二代喇叭線

果然沒有入錯!

第二代一開聲已經同第一代有一段距離兩者音色相似但係第二代既能量感同力度都高好多

好多弱音都變得清晰好多

現在還在煲線中睇下遲下還有甚麼改善

因為插左喇叭唔方便拎出黎, 所以借用左Wilson兄既相

有興趣可以聯絡Wilson兄借來玩下Source :


oricon2008 @ Hiendy.com

11 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page